پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد

به اطلاع می رساند دانشکده کشاورزی بردسیر در مقطع کارشناسی ارشد رشته گیاهان دارویی برای مهر ماه سال 97 دانشجو می پذیرد. لذا داوطلبانی که در آزمون کارشناسی ارشد مجاز به انتخاب رشته شده اند می توانند با توجه به اصلاحیه شماره 2 دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد واقع در سایت سازمان سنجش و آموزش کشور، نسبت به انتخاب کد رشته فوق تا ساعت 24 روزسه شنبه مورخ 97/3/22 اقدام نمایند