پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت

 

مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر(وابسته به دانشگاه شهید باهنر کرمان) در مرحله تکمیل ظرفیت بدون آزمون دانشجو می پذیرد.

نیمسال دوم ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ (بهمن ماه)


✒️ رشته های:
✅ مهندسی علوم و صنایع غذایی                                                                              
✅ مهندسی تولیدات گیاهی- گرایش زراعت                                                             
✅ مهندسی تولیدات گیاهی- گرایش باغبانی         

    
 مقطع:
کاردانی به کارشناسی

 زمان ثبت نام:
 ۱۴۰۰/۹/۱۶   لغایت   1400/9/27

سایت سازمان سنجش آموزش کشور:
http://sanjesh.org

☎️- ۰۳۴۳۳۵۲۴۴۸۳