معرفی دانشکده


معرفی

مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر وابسته به دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1388 تأسیس شد.این مرکز فعالیت آموزشی خود را با پذیرش 37 نفر دانشجو در رشته های شیلات و صنایع غذایی در مقطع کارشناسی ناپیوسته آغاز کرد و در سال تحصیلی 91- 90 پذیرش دانشجو در رشته جدیدمهندسی تولیدات گیاهی جایگزین رشته شیلات گردید و  در حال حاضر حدود 80 دانشجو در این مرکز در دو رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی و مهندسی تولیدات گیاهی در مقطع کارشناسی ناپیوسته و رشته گیاهان دارویی در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل می باشند.