سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران ارمغان نظام جمهوری اسلامی ایران است

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان پژوهش های علمی و فرهنگی ایران در گردهمایی مدیران حراست دانشگاه های سراسر کشورکه در محل این سازمان برگزار شد، گفت: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ارمغان نظام جمهوری اسلامی ایران است و امیدواریم ماموریت های محوله به این سازمان همچنان تداوم داشته باشد.
به گزارش گروه علمی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی وزارت علوم ، در این نشست دکتر اکبری در معرفی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران اظهار داشت: این مرکز علمی تنها سازمان ملی علمی وپژوهشی است که هم مشاوره می دهد، هم پشتیبانی می کند، هم پژوهش انجام می دهد و هم توسعه فناوری را دنبال می کند.


اکبری اذعان داشت: اولین هدفی که در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران دنبال می شود بحث خودکفایی ملی است که عمدتا در قالب فروش دانش فنی صورت می پذیرد و قطعا درآمدهایی نیز برای سازمان به همراه داشته است.


وی افزود: در زمان وزارت دکتر فرجی دانا و با حمایت ایشان در همین ارتباط قرارداد فروش دانش فنی تولید بیودیزل و سایر محصولات از میکروالگ به بخش خصوصی انجام پذیرفت.


اکبری در ادامه گفت: این پروژه ملی با فروش ۱ میلیارد تومانی خود در مساحتی به متراژ ۱۵۰۰ هکتار در جزیره قشم انجام می شود وبزرگ ترین قراردادی است که از نظر دانش فنی با بخش خصوصی در نظام جمهوری اسلامی ایران و وزارت علوم تحقیقات و فناوری منعقد شده و قابل قدردانی می باشد.


وی در پایان سخنان خود با اشاره به مسئولیت خطیر مجموعه حراست دانشگاه ها، موفقیت و کامیابی مدیران حراست دانشگاه های سراسر کشور را درپذیرش این مسئولیت سنگین از خداوند خواستار شد.