رونمایی از پروژه هوش سازمانی در وزارت علوم

پروژه هوش سازمانی در جلسه ای با حضور دکتر محمد فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در شورای معاونین این وزارتخانه رونمایی شد.

به گزارش ایرنا از دانشگاه تهران، این پروژه که 16 خرداد ماه 1394 آغاز و در مراحل نهایی پیاده سازی و استقرار است، توسط مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران انجام شده است. 
در حال حاضر، سامانه هوش سازمانی حاوی زیرسامانه های حسابداری، بودجه، نظام پیشنهادات، آموزش کارکنان، ابلاغ و اعتبار، حقوق و دستمزد، انبار، اموال، تشکیلات، حضور و غیاب، دبیرخانه و گردش مکاتبات، ستاد رفاهی و پرسنلی است.
هوش سازمانی یک چارچوب کاری شامل فرآیندها، ابزارها و فناوری های مختلف است که برای تبدیل داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش مورد نیاز به کار می رود. با استفاده از همین دانش مدیران قادر به تصمیم گیری بهتر می شوند و در نتیجه عملکرد سازمان خود را بهبود می بخشند. 
این جلسه که در دفتر وزارت علوم برگزار شد، دکتر محمودرضا هاشمی رییس مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران و خانم مهندس کتابچی راهبر هوش سازمانی مرکز، ضمن ارایه دستاوردهای این پروژه، آخرین وضعیت پیشرفت آن را برای حاضرین تشریح کردند.