دکتر طاهر در سمت رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان ابقاء شد

به نقل از روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی دکتر محمد علی طاهر را در به مدت چهار سال دیگر در سمت رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان ابقا کرد.