تماس با ماآدرس:بردسیر - میدان معلم - خیابان ولیعصر نرسیده به میدان امام حسین

مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر

کد پستی: 7841753693

تلفن:33524483-034 و 33526583-034

تلفاکس: 33526583- 034

 پست الکترونیک:   bardsirfaculty@uk.ac.ir