برگزاری کارگاه "نحوه استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و منابع علمی" در دانشکده کشاورزی بردسیر

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر، به مناسبت هفته پژوهش، کارگاهی تحت عنوان" نحوه استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و منابع علمی" توسط سرکار خانم مهندس تجربه کار و با حضور اعضای هیأت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد رشته گیاهان دارویی، درمحل مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر برگزار شد.