برگزاری مراسم زیارت عاشورا

برگزاری مراسم معنوی زیارت عاشورا در مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر
بنا به گزارش روابط عمومی دانشکده،  مراسم معنوی زیارت عاشورا در دهه ی آخر ماه صفر در محل مرکز آموزش عالی با حضور پرشور دانشجویان ، کارمندان و اساتید برگزار شد