برگزاری سومین مرحله انتخابات انجمن علمی دانشکده کشاورزی بردسیر

برگزاری سومین دوره انتخابات انجمن علمی دانشجویی مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر

انتخابات انجمن های علمی دانشجویان مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر در تاریخ 95/8/5 در محل این مرکز برگزار شد . برای این انتخابات از گروههای صنایع غذایی و تولیدات گیاهی هر کدام  2 نفر نامزد انتخابات شده بودند ، روز برگزاری انتخابات در ابتدا رییس مرکز راجع به شرح وظایف انجمن های علمی توضیحاتی ارائه کردند .

ایشان همچنین از انجمن های علمی به عنوان بازوی توانمند مسئولین دانشکده در برگزاری جلسات مختلف و بالا بردن سطح علمی دانشجویان یاد کردند. ایشان همچنین بیان کرد که در چهارچوب قوانین و مقررات حمایت های لازم را از انجمن های علمی دانشجویان انجام خواهیم داد.

 

وی گفت اینجانب آمادگی دارم با گروههای مختلف دانشجویی بصورت ماهیانه جلساتی داشته باشم تا بتوانیم از نظرات سازنده دانشجویان استفاده مطلوب را ببریم. پس از ایشان هرکدام از داوطلبین به مدت 5 دقیقه دیدگاهها و برنامه های خود را ارائه نمودند و پس از آن انتخابات برگزار شد .

در این انتخابات آقای فردین خسروی برای دومین سال متوالی به عنوان دبیر انجمن تولیدات گیاهی و آقای اسماعیل عگیلی نیز به عنوان دبیر انجمن صنایع غذایی این مرکز انتخاب شدند.


<