برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود

برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر در شهرهای ماهان و جوپار

اردوی توجیهی، تفریحی دانشجویان جدید الورود مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر در روز چهارشنبه مورخ 96/7/26 ، در شهر های ماهان و جوپار برگزار گردید و دانشجویان از اماکن زیارتی و تاریخی این دو شهر بازدید بعمل آوردند.


 
در این اردو که با حضور مسئولین دانشکده، اساتید و دانشجویان برگزار شد، ابتدا آقای دکتر نقی زاده ضمن خیر مقدم به حاضرین، گزارشی از وضعیت علمی و آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان و مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر ارائه نمودند


 وی همچنین به معرفی اساتید و مسئولین و شرح وظایف هر کدام از آن ها پرداختند و پس از آن آقای گلکار معاون آموزشی مرکز در زمینه مسائل آموزشی توصیه های لازم را به دانشجویان ارائه نمودند.در ادامه حجت السلام و المسلمین حاج آقا میرتاج الدینی در مورد قیام عاشورا و درس هایی که از قیام عاشورا می گیریم سخنرانی کردند و پس از آن نماز جماعت ظهر و عصر به امامت ایشان برگزار شد.


 دانشجویان ناهار را در مجموعه تفریحی کاریز جوپار صرف نمودند و در پایان در یک فضای معنوی به زیارت امام زاده شاهزاده حسین (ع) جوپار مشرف شدند.