برگزاری جشن بزرگ انقلاب اسلامی

در تاریخ 94/11/21 در ساعت ده صبح در محل سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی
در تاریخ 94/11/21 ساعت ده صبح در محل سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر ، جشن بزرگ انقلاب اسلامی با همکاری مراکز آموزش عالی شهرستان بردسیر برگزار گردید که در این مراسم حاج آقا مهری امام جمعه محترم نگار پیرامون انقلاب شکوهمند اسلامی سخنرانی کردند و بعد از آن برنامه های متنوع دیگری برگزار گردید.گزارش تصویری از این مراسم: