برگزاری جشنواره غذاهای بومی محلی و شیرینی های سنتی دانشجویی

دومین جشنواره غذاهای بومی محلی و شیرینی های سنتی دانشجویی، به همت انجمن علمی بخش مهندسی علوم و صنایع غذایی مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر و ...

دومین جشنواره غذاهای بومی محلی و شیرینی های سنتی دانشجویی، به همت انجمن علمی بخش مهندسی علوم و صنایع غذایی مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر و با حضور رییس مرکز جناب آقای دکتر نقی زاده ، اساتید، کارکنان و دانشجویان در روز شنبه مورخ 97/2/15 ، برگزار گردید. جناب آقای دکتر نقی زاده با بیان سخنانی از زحمات و تلاش های دست اندرکاران برگزاری این جشن بویژه دانشجویان تشکر و قدردانی بعمل آوردند. وی خواستار تداوم این جشنواره و افزایش تعداد شرکت کنندگان در آن شد. در پایان مراسم به چهار نفر از دانشجویان برگزیده شده توسط هیأت داوران، جوایز و لوح تقدیر اهداء گردید.