برگزاری جشنواره شیرینی های سنتی و غذاهای بومی و محلی

برگزاری جشنواره شیرینی های سنتی و غذاهای بومی و محلی در مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر به همت انجمن علمی صنایع غذایی مرکز.

جشنواره غذاهای بومی و محلی و شیرینی های سنتی روز سه شنبه مورخ 29 فروردین ماه 1396 با همت و برنامه ریزی انجمن علمی صنایع غذایی دانشکده و با همکاری دانشجویان گروه صنایع غذایی دانشکده کشاورزی بردسیر برگزار شد. در این جشنواره غذاها و شیرینی های سنتی مناطق مختلف کشور از جمله استان های خوزستان، بوشهر، فارس ،هرمزگان و کرمان توسط دانشجویان هر منطقه تهیه شد که برخی از آنها شامل قلیه ماهی، کوکوسبزی، کلم پلو شیرازی، مسقطی، کلمبا، پلو میگو، پلوماهی و سبزی مخصوص، قلیه میگو، رولت خرما، کوکو ماهی، پدوفته، اماچو، چنگمال، حلوا خرمایی، بریانی، پوانی، هرسیه، دال عدس قرمز، شیرینی  قراپیچ، فرنی، اشکنه، رنگینک، ساگو، گمنه و ... بود. 
طریقه تهیه و مواد مورد نیاز هر غذا یا شیرینی توسط دانشجویان تهیه کننده برای کلیه افراد حاضر توضیح داده شد. درپایان غذاهای مذکور توسط اساتید و دانشجویان دانشکده از نظر طعم و شکل ظاهری مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت غذا های قلیه ماهی با امیتاز 9/57، کوکوسبزی با امیتاز 9/38، کلم پلو شیرازی با امتیاز 9/17، مسقطی با امیتاز 8/90 و کلمبا با امتیاز 8/83 از 10 امتیاز به عنوان پنج غذا و شیرینی برتر انتخاب شدند.