برگزاری انتخابات شورای اجرایی کانون دانشجویی هلال احمر مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر

بنا به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر، انتخابات شورای اجرایی کانون دانشجویی جمعیت هلال احمر دانشکده کشاورزی بردسیر در راستای اهداف بشر دوستانه و عام المنفعه جمعیت هلال احمر، با همکاری مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر و جمعیت هلال احمر شهرستان در روز سه شنبه مورخ 97/12/5 ، در این مرکز برگزار شد.

 

 

در ابتدا آقای دکتر نقی زاده رییس مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر ضمن خیر مقدم به آقای مهندس فخرآبادی مدیر سازمان جمعیت هلال احمر شهرستان و همچنین سرکار خانم مهندس بخشک رییس کانون دانشجویی سازمان جمعیت هلال احمر، بخاطر حضورشان در دانشکده جهت برگزاری انتخابات و هم چنین حمایت هایی که در راه اندازی کانون دانشجویی جمعیت هلال احمر در این مرکز داشته اند تقدیر و تشکر نمودند و خواستار ادامه حمایت های سازمان جمعیت هلال احمر شهرستان از مرکز شدند.

 

 

سپس در ادامه آقای مهندس فخرآبادی ضمن تشریح نحوه برگزاری انتخابات، در رابطه با اهداف کلی سازمان جمعیت هلال احمر نکاتی را بیان نمودند. وی از رییس مرکز، بدلیل همکاری و مساعدت در برگزاری و راه اندازی کانون دانشجویی جمعیت هلال احمر تشکر نمودند و راه اندازی کانون دانشجویی هلال احمر در مرکز را گامی موثر در راستای همکاری های دوجانبه میان دانشکده کشاورزی و سازمان جمعیت هلال احمر شهرستان بیان نمودند.

 در این انتخابات که با حضور حداکثری و پرشور دانشجویان به همراه بود، تعداد 7 دانشجو  با کسب حداکثر آراء بعنوان نامزد شورا انتخاب گردیدند که یک نفر به عنوان دبیر شورا، چهار نفر عضو شورای اجرایی و دو نفر هم به عنوان عضو علی البدل معرفی شدند.

 

 

پس از انتخاب اعضای شورا مقرر گردید نسبت به آموزش دانشجویان جهت برخورد با حوادث غیر مترقبه و هم چنین آماده نمودن آنان برای شرکت در فعالیت های امدادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشـی و خـدمات عام المنفعه سازمان هلال احمر و تربیت و سازماندهی اجتماعی مورد نیاز جامعه بـه ویـژه هنگـام بـروز حوادث طبیعی اقدام نمایند.