بازدید گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیّت دانشگاه‌های استان کرمان از مراکز آموزش عالی شهرستان بردسیر

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر، در تاریخ 1401/4/13، آقای دکتر علی ضیاءالدینی معاون هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه به اتفاق کارشناسان همراه هیأت نظارت، آقایان دکتر جباری، دکتر موسی پور، مهندس اسکندرزاده و مهندس عباس زاده، از مراکز آموزش عالی شهرستان بردسیر (دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور) بازدید نمودند. در این بازدید؛ زمینه های مختلف فضاهای آموزشی،کارگاه ها و آزمایشگاه ها، امکانات و تجهیزات، پرونده های مدرسین، دانشجویی و بایگانی، وضعیت عملکرد روسای مراکز، آموزش های ارائه شده و امور فرهنگی و دانشجویی، طبق شاخص های نظارتی تعریف شده، مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفتند.

در ادامه بازدید از مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر و در حضور جلسه ای با آقای دکتر مهدی نقی زاده رییس مرکز و اعضاء هیأت علمی، در ابتدا آقای دکتر نقی زاده ضمن خیر مقدم به اعضاء هیأت نظارت، گزارش مبسوطی از وضعیت مرکز آموزش عالی از بدو تأسیس تاکنون ارائه نمود.

رییس مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر با اشاره به نقش‌آفرینی و تأثیر مهم نظارت و ارزیابی در بهبود کیفیّت مراکز آموزش عالی، تأکید کرد: مرکز آموزش عالی بردسیر تمام همت خود را در راستای انجام وظایف و اجرای دستورالعمل ها در چارچوب برنامه‌های رشد و توسعه بر اساس اهداف سند چشم‌انداز و نقشه جامع علمی کشور به کار گرفته است و در این مسیر، با وجود موانع و مشکلاتی که وجود دارد، خواستار حمایت های مسئولین دانشگاه جهت برطرف شدن آن ها و افزایش کیفیت و ارتقاء آموزش عالی و پژوهش در سطح شهرستان بردسیر شد.

آقای دکتر علی ضیاءالدینی ضمن ابراز خرسندی از حضور اعضاء هیأت نظارت در مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر و شهرستان، پیشرفت این مرکز را در چند سال گذشته قابل توجه و بسیار مطلوب توصیف کردند.

معاون هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه، وجود امکانات آموزشی و پژوهشی متناسب با نیاز دانشجویان را در دانشکده کشاورزی بردسیر خوب ارزیابی نمودند و افزود: آزمایشگاههای عضو شاعا که در مرکز آموزش عالی بردسیر با همت آقای دکتر نقی زاده تأسیس و تکمیل شده اند، به تجهیزات و دستگاه های پیشرفته ای مجهز شده که در استان کم نظیر بوده و این ماحصل عملکرد و کار گروهی جهادی است که جزء با مدیریت کارآمد و دلسوز به وجود نخواهد آمد.

دکتر ضیاءالدینی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه آزمایشگاه و تعداد فعالیت های پژوهشی انجام شده توسط اعضاء هیأت علمی مرکز، آن را ستودنی توصیف نموده و ابراز امیدواری کرد که در جلسه هیأت نظارت که با حضور اعضای هیأت رییسه دانشگاه تشکیل می شود، مشکلات موجود را مطرح و انعکاس می دهند تا با حمایت هیأت رییسه در جهت برطرف کردن مشکلات این مرکز، شاهد پیشرفت و گسترش آن، در آینده باشیم.

 

 

 

در آخر دکتر علی ضیاء الدینی، معاون نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیّت دانشگاه به همراه دکتر مهدی نقی زاده، نماینده هیأت نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه در شهرستان بردسیر و کارشناسان هیأت نظارت از دانشگاه های آزاد اسلامی و پیام نور واحد بردسیر بازدید نموده و این مراکز مورد ارزیابی هیأت نظارت قرار گرفتند.