بازدید هیأت رییسه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر از دانشکده بردسیر

بازدید اعضاء هیات رئیسه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان از دانشکده بردسیر، بنا به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر، آقای دکتر آیت اللهی رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر به همراه آقای دکتر پورسیدی و آقای دکتر عبدالشاهی

بنا به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر، آقای دکتر آیت اللهی رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر به همراه آقای دکتر پورسیدی و آقای دکتر عبدالشاهی، معاونین دانشکده روز چهارشنبه مورخ 97/3/30، به منظور ایجاد تعامل بین دو دانشکده و هم چنین گسترش روابط بین دانشکده ها و بازدید از امکانات آزمایشگاهی مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر، عازم این شهرستان شدند. در این سفر اعضاء هیأت رییسه دانشکده کشاورزی ضمن بازدید از آزمایشگاههای این مرکز، از مجموعه مزرعه گیاهان دارویی و گلخانه کشت هیدروپونیک در شهرستان و همچنین از سیستم های آبیاری مزرعه مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره) در دشتکار بازدید کردند.

در ابتدای این بازدید اعضای محترم هیأت رئیسه از امکانات آزمایشگاهی و آزمایشگاه های عضو شاعا مرکز آموزش عالی، گلخانه تحقیقاتی و قسمت های مختلف دانشکده بازدید و در ادامه به همراه رییس دانشکده جناب آقای دکتر نقی زاده و آقایان دکتر مرادی و دکتر گلکار، از مجموعه مزرعه گیاهان دارویی و گلخانه های کشت هیدروپونیک توت فرنگی واقع درروستای آتشان بردسیر و بعد از آن از سیستم های آبیاری سنترپیوت مزرعه آقای مشایخی واقع در روستای دشتکار و در آخر از امکانات، دستگاه ها و مزرعه مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان، در روستای دشتکار بازدید بعمل آوردند. در این بازدید جناب آقای دکتر آیت اللهی ضمن ابراز خرسندی از حضورشان در بردسیر، خواستار استفاده از پتانسیل های بالقوه و ظرفیت های موجود در دو دانشکده، جهت بالا بردن سطح ارتقاء علمی دانشجویان و همکاری های متقابل بیشتر شدند.