بازدید نمایندگان حوزه معاونت آموزشی از تجهیزات کلاس های مجازی دانشکده کشاورزی بردسیر

 

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر، نمایندگان حوزه آموزشی دانشگاه در امور برگزاری کلاس های مجازی جناب آقای عباس زاده و سرکار خانم فاطمه باقری، از تجهیزات مرتبط با کلاس های مجازی و همچنین تخته هوشمند نصب شده در دانشکده کشاورزی بردسیر بازدید به عمل آوردند و سپس با رعایت پروتکل های بهداشتی نشستی با اعضاء هیآت علمی دانشکده کشاورزی بردسیر برگزار کردند.

 

در این جلسه آقای دکتر نقی زاده گزارشی از نحوه برگزاری کلاس های آموزشی مجازی این مرکز در نیمسال دوم 99- 98  ارائه نمودند و افزودند که تمامی کلاس های مجازی درسی با نظر مستقیم ایشان به طور مستمر برگزار شده و اگر هم مشکلی پیش آمده با هماهنگی پشتیبان کلاس های مجازی مرکز سرکار خانم دکتر باقری برطرف شده است. وی گفت: کلاس های عملی و آزمایشگاهی نیز با هماهنگی اساتید مربوطه فقط برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و آن هم با رعایت نکات بهداشتی و فردی برگزار شده است و خوشبختانه تاکنون مورد خاصی در رابطه با بیماری کرونا در میان دانشجویان و همکاران این مرکز رویت نشده است. ایشان همچنین از پیگیری و تلاش های خستگی ناپذیر سرکار خانم دکتر احتشام زاده، جهت خرید تخته برد هوشمند و لوازم مورد نیاز برگزاری کلاس های مجازی برای دانشکده های دانشگاه و هم چنین از همکاری و پشتیبانی آقایان دکتر افشار منش و دکتر صانعی تقدیر و تشکر نمودند و جهت بهتر برگزار شدن کلاس های مجازی با ارائه پیشنهادات خواستار رفع نواقص موجود و احتمالی شدند.