آیین نامه ورود به دوره دکتری بدون آزمون

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد (فایل pdf)

شیوه نامه اجرائی آیین نامه دوره کارشناسی ارشد (فایل pdf)

آیین نامه ورود به دوره دکتری بدون آزمون( فایل pdf)

فرم پروپوزال کارشناسی ارشد (فایل Word)