اردوی علمی ، تفریحی دانشجویان مرکز

اردوی علمی تفریحی دانشجویان مرکز به مقصد یزد برگزار شد
با عنایت به سرفصل درس صنایع بسته بندی محصولات غذایی دانشجویان رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی در تاریخ 1397/2/26 به همراه استاد مربوطه جناب آقای دکتر دینی عازم شهرستان یزد شدند و پس از بازدید از کارخانه لامینا پلاستیک یزد نسبت به بازدید از مراکز تفریحی و فرهنگی شهرستان یزد اقدام نمودند .