کارشناسی ناپیوسته - مهندسی تولیدات گیاهی


در نظام آموزش های کاربردی ، مطالعه و بررسی در زمینه کاشت و پرورش گیاهان باغی و زراعی ، اصلاح و انتخاب ارقام مناسب و برداشت ، نگهداری و بازار رسانی صحیح محصولات آنها موضوع رشته مهندسی تولیدات گیاهی را تشکیل می دهد. هدف از ایجاد دوره کارشناسی رشته مهندسی تولیدات گیاهی تربیت افراد متخصصی است که بتوانند با فعالیت در زمینه های مختلف تولیدی ، برنامه ریزی منطقه ای و مطالعه روش های افزایش بهره وری از منابع تولید ، برنامه های توسعه کشاورزی را بهبود بخشند.

توسعه کشت و افزایش بهره وری محصولات زراعی و باغی با رعایت مسادل توسعه پایدار و تأکید بر حفظ محیط زیست تنها از طریق اصلاح ساختار سنتی و بکارگیری اطلاعات علمی و فنی نوین امکان پذیر است و این امر مهم مستلزم تربیت کارشناسانی است که علاوه بر داشتن تجربه و مهارت لازم برای تولید محصولات مختلف ، از آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی نیز برخوردار باشند.

بر اساس آیین نامه ها و ضوابط آموزشی مصوب شورای عالی برنامه ریزی طول دوره مهندسی تولیدات گیاهی دو سال است و دانشجویان قادر خواهند بود که این دوره را بطور متوسط در مدت مذکور بگذرانند. حداکثر مجاز طول تحصیلات این دوره سه سال می باشد.هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال است و در هر نیمسال 16 هفته کامل آموزشی وجود دارد.نظام آموزشی این دوره واحدی است و برای هر واحد درس نظری در هر نیمسال 16 جلسه آموزش کلاسی در نظر گرفته شده است.

تعداد واحد های درسی دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات گیاهی شامل 70 واحد به شرح زیر است:
دروس عمومی :                                          9 واحد
دروس پایه :                                             17 واحد
دروس اصلی :                                           22 واحد
دروس تخصصی : ( گرایش باغبانی )             22 واحد

- فارغ التحصیلان این رشته می توانند با هدایت و نظارت بر فعالیت کاردانان تکنولوژی تولیدات گیاهی در موارد زیر نقش و توانایی خود را ایفا نمایند.
- برنامه ریزی ، اجرا و مدیریت برنامه های تولیدی در بخش خصوصی ، تعاونی ، مجتمع های کشت و صنعت و یا واحد هایی از سازمان های دولتی که عهده دار اجرای برنامه های تولید زراعی و باغی هستند.
- کارشناس مراکز آموزشی ، پژوهشی و ترویجی در مراکز استان و شهرستان ها
- مجری واحد های تولید بذر و نهال
- همکاری در اجرا ی طرح ها و پروژه های تحقیقاتی

داوطلبین این رشته علاوه بر داشتن شرایط عمومی دوره کارشناسی ناپیوسته و شرایط اختصاصی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته های کشاورزی و منابع طبیعی باید فارغ التحصیل یکی از رشته های امور زراعی و تکنولوژی تولیدات گیاهی باشند.​ اعضای هیأت علمی
   مهدی نقی زاده
استادیار
دکترا اکولوژی گیاهان زراعی- دانشگاه زابل
زمینه تحقیقاتی : 
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/managhizadeh
پست الکترونیکی: naghizadeh@uk.ac.ir
تلفن:33529302- 034
 

روح الله مرادی
دانشیار
دکترا زراعت-دانشگاه فردوسی مشهد
زمینه تحقیقاتی :  
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/romoradi
پست الکترونیکی: moradi@uk.ac.ir
تلفن: 33523709-034
 


نسیبه پورقاسمیان
دانشیار
دکترا فیزیولوژی گیاهی - دانشگاه صنعتی اصفهان
زمینه تحقیقاتی :  
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/naporghasemian
پست الکترونیکی: pourghasemian_n@uk.ac.ir
تلفن: 33524483- 034
 
محدثه شمس الدین سعید
 استادیار
دکترا زراعت- دانشگاه زابل
زمینه تحقیقاتی:
آدرس پورتال:http://academicstaff.uk.ac.ir/msaied
پست الکترونیکی: mohadeseh_said@yahoo.com
​تلفن: 33524483- 034

  مرضیه اتحادپور
استادیار
دکترا علوم باغبانی - دانشگاه تهران
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال: 
پست الکترونیکی : m.etehadpour@gmail.com
تلفن: 33524483- 034